Start

Vem äger fastigheten, huset, skogen...

Beställ en ägarbild över en fastighet/adress med information om köpesumma, inteckningar ägare och ägarhistorik.

Beställ så här

Börja fylla i gatuadressen i sökrutan här ovanför så kommer förslag på vilken adress ni eftersöker. Välj den som stämmer in på era önskemål och klicka på den gröna knappen 'Sök". Kontrollera på kartan att det är rätt adress och välj "Lägg i varukorg" om ni vill beställa ut informationen om fastigheten och ägare.

Leverans

Leverans sker inom 7 dagar i PDF-format via e-post med följande information:

 • Fastighetsbeteckning
 • Fastighetsnyckel
 • Datum för senaste förändring
 • Adress, postnummer, ort
 • Areal fördelat på landareal och vattenareal
 • Koordinater (SWEREF 99)
 • Lagfartsinformation - Ägare namn
 • Lagfartsinformation - Postadress
 • Lagfartsinformation - Postnummer
 • Lagfartsinformation - Postort
 • Lagfartsinformation - Land
 • Lagfartsinformation - Andel
 • Lagfartsinformation - Inskrivningsdag
 • Lagfartsinformation - Köpeskilling
 • Tidigare lagfarna ägare - Namn
 • Tidigare lagfarna ägare - Adress
 • Tidigare lagfarna ägare - Postnummer
 • Tidigare lagfarna ägare - Postort
 • Tidigare lagfarna ägare - Land
 • Antal inteckningar
 • Totalt intecknat belopp
 • Inteckningar inskrivningsdag och belopp
 • Förekomst av avtalsrättigheter eller servitut
 • Information om stadsplan
 • Information om fornlämningar
 • Taxering typkod
 • Totalt taxeringsvärde
 • Taxeringsvärde byggvärde
 • Taxeringsvärde markvärde
 • Taxerade ägare - Namn
 • Taxerade ägare - Postadress
 • Taxerade ägare - Postnummer
 • Taxerade ägare - Postort
 • Taxerade ägare - Land
 • Taxerade ägare - Andel
 • Taxerade ägare - Uppgiftsår
 • Taxerade ägare - Taxeringsår
 • Taxerade ägare - Juridisk form
 • Tomtareal
 • Strandnära område
 • Information om vatten och avlopp
 • Fastighetsrättsliga förhållanden
 • Bebyggelsetyp
 • Bostadsyta
 • Nybyggnadsår
 • Under byggnad (ja/nej)
 • Biutrymmesyta
 • Tillbyggnadsår
 • Värdeyta
 • Värdeår
 • Senaste avstyckning
 • Senaste fastighetsreglering
 • Ursprunglig fastighetsbeteckning

Prenumeration på nya lagfarter

Vill man prenumerera på nya lagfarter i t.ex. en kommun eller för en viss fastighetstyp så rekommenderar vi att man använder tjänsten ”Nya Lagfarter” som drivs av Fastighetsregistret i Gävle. Deras hemsida hitta ni här: Nya Lagfarter – Fastighetsregistret i Gävle