OM FASTIGHETSUPPLYSNINGEN

Information om nuvarande och tidigare ägare, tidigare köpesumma, eventuella servitut och inteckningar är viktig information när man t.ex. står inför en eventuell budgivning eller på annat sätt har ett intresse i ett hus/fastighet/skog. Upplysningen ger också information om t.ex. ”Vad gav grannen för huset”, ”Vilken är ägare till fritidshuset”, ”Hur stor tomt har villan”, ”Vilket taxeringsvärde har fritidshuset”, ”Hur stora inteckningar finns det på villan”.

När ni beställer ut informationen om fastighetsägare så får ni den absolut senaste informationen levererat direkt från Lantmäteriets Fastighetsregister i PDF format.

Det går att beställa utifrån en adress eller en fastighetsbeteckning, välj här:

Beställ via adress (klicka här)

Beställ via fastighetsbeteckning (klicka här)