Ägare Fastighet

Ägare Fastighet, kan beställas ut via en adress eller med en fastighetsbeteckning.

När ni beställer ut information om vem som är ägare av fastighet så levereras en detaljerad information om lagfaren ägare och tidigare ägare. Även en detaljera d information om fastigheten följer med där det t.ex. framgå taxeringsvärden, fastighetsbeteckning, eventuella servitut, inteckningar, arealer och mycket mer. Ägare till fastighet går att söka fram antingen utifrån en adress eller utifrån fastighetsbeteckning och kommun.

Klicka på något av följande alternativ för att läsa mer om ägare fastighet.

Sök ägare via en adress

Sök ägare via en fastighetsbeteckning och kommun

 

Uppdaterad information

Vi hjälper till med att beställa ut den senaste informationen från Lantmäteriets fastighetsregister direkt till er. Vi fyller i rätt blanketter/formulär och begär ut rätt information så att ni får den i PDF-format till er e-post. På så sätt säkerställer vi att ni får den absolut senast registrerade informationen levererad direkt till er.

Leveranstid

Leverans sker normalt inom 72 timmar.

Pris

299 kr per beställd upplysning/fastighet.

Betalning

Snabb och enkel checkout via Klarna där det går bra att betala med kreditkort, banköverföring eller Klarna Direkt.

Fastighetsregistret

Lantmäteriets Fastighetsregister är Sveriges officiella register över hur marken i vårt land är indelad och över vem som äger vad.

Dessutom innehåller registret information om adresser, byggnader och fastighetstaxering.

Informationen används i många verksamheter, bland annat för kreditgivning och identifiering av rätt ägare vid fastighetsförsäljningar.

Till fastighetsregistret hör även den digitala registerkartan som ajourhålls löpande.

Lantmäteriet sköter fastighetsregistret och skriver in ny fastighetsinformation, men får god hjälp från andra med att hålla registret aktuellt. Kommunala lantmäterimyndigheter, Skatteverket och landets kommuner bidrar regelbundet med att samla in och uppdatera fastighetsrelaterad information.

Fastighetsprisregistret

Fastighetsprisregistret innehåller information om försäljningar och andra överlåtelser av fastigheter.

Informationen om en överlåtelse kan till exempel vara köpeskilling, köpedatum, köpare och säljare.

Förutom överlåtelser via köp innehåller fastighetsprisregistret information om överlåtelser som skett via arv, byte eller gåva.

Mer om Fastighetsregistret

Registret täcker hela landet och omfattar alla typer av fastigheter. Kopplat till de fastigheter som ingår i överlåtelsen finns även egenskapsuppgifter från bland annat fastighetstaxeringen.

Informationen i fastighetsprisregistret används ofta som underlag för fastighetsvärdering och statistik.